L’activitat

L’activitat, oberta i interdisciplinar, consisteix a geolocalitzar, entre els alumnes dels centres participants, en un únic mapa interactiu, els principals punts d’interès de la ciutat. Aquesta geolocalització es realitzarà amb l’ajuda d’uns targetons que inclouran elements de realitat virtual (per a la inclusió dels quals es compta amb la col·laboració de la UPC), i l’ús d’aplicacions mòbils gratuïtes.

Prèviament, el professorat dels centres inscrits (en aquests moments, procedents de 25 centres de diverses comarques valencianes), haurà treballat en la realització dels esmentats targetons mitjançant la determinació dels llocs i punts de geoposicionament, indicació d’enllaços, selecció de fotografies i recerca d’arxius de realitat augmentada. La selecció dels llocs s’ha realitzat tenint en compte criteris històrics, artístics, museus, rutes literàries i punts d’interés social (institucions, hospitals,… ).

Dimecres, 17 de febrer del 2016, els alumnes, de secundària, batxillerat i cicles formatius, en grups reduïts, rebran diversos targetons i hauran de cercar els punts de la ciutat que els hagen correspost, tot combinant els mitjans clàssics de situació en la ciutat i determinació de rutes (plànols en paper) amb l’ús de les darreres tecnologies (internet mobile, geolocalització, xarxes socials, codis QR, realitat augmentada [un breu vídeo, amb una mostra de la realitat augmentada],…)

El professorat coneixerà en tot moment el lloc en què es troben els alumnes mitjançant eines de geolocalització.

Els llocs que visitaran els alumnes es faran públics mitjançant la xarxa social Instagram i, amb una geoetiqueta, apareixeran de manera immediata al googlemaps.