Què és la #VLCda16

La #VLCda16 és una activitat multidisciplinar dirigida preferentment a alumnes de 2n cicle de secundària i batxillerat, tot i que amb lleugeres variants també pot ser desenvolupada per alumnes de primer cicle de secundària o de cicles formatius.

Els alumnes, en grups reduïts, han de localitzar, mitjançant els seus dispositius mòbils i l’ús de determinades aplicacions, diversos punts d’interés social, literari, científic, artístic, històric… de la ciutat de València. Simultàniament, han de respondre qüestions relacionades amb els llocs que visiten i fer-ne difusió a través de diverses xarxes socials. Un dels resultats serà un mapa col·laboratiu de la ciutat de València, amb imatges de tots els llocs visitats.